7ème Edition — 2021

Il est probable que nous changions de date pour la prochaine édition. Celle-ci se tiendra sans doute en début d’année 2021. Nous vous communiquerons la date dès que nous l’aurons fixée.

Het is waarschijnlijk dat we de datum voor de volgende editie zullen wijzigen. Dit zal ongetwijfeld begin 2021 plaatsvinden. We zullen u de datum meedelen zodra we het hebben vastgesteld.

Es ist wahrscheinlich, dass wir das Datum für die nächste Ausgabe ändern. Dies wird zweifellos Anfang 2021 geschehen. Wir werden Sie über das Datum informieren, sobald wir es eingestellt haben.

It is likely that we will change the date for the next edition. This will no doubt take place at the beginning of 2021. We will communicate the date to you as soon as we have fixed it.